Trang chủ

Vui lòng click vào nội dung màu xanh để xem chi tiết chương trình

tour du lich Uc 2

Khởi hành

Hành trình

Giá

 12/03/2019

 16/04/2019

 10/05/2019

 MELBOURNE – BRUNEI  6N5D

 

1: TPHCM / Brunei / Melbourne

2: Melbourne city tour 

3: Melbourne / Dandenong Ranges / Maru Koala Farm

4: Melbourne / Ballarat / Shopping

5: Melbourne / Brunei

6: Brunei / City tour / TPHCM

 28.800.000

 13/03/2019

 15/05/2019

 20/06/2019

 22/07/2019

 20/08/2019

 MELBOURNE – SYDNEY  7N6D

 

1: TPHCM / Kuala Lumpur / Melbourne

2: Melbourne city tour 

3: Melbourne / Ballarat

4: Melbourne / Sydney / City tour

5: Sydney / Blue Mountains

6: Sydney / Kuala Lumpur

7:  Kuala Lumpur / TPHCM

 33.800.000

 (T3,5,8)

 

 35.800.000

 (T6,7)

 21/03/2019

 27/04/2019

 21/05/2019

 25/06/2019

 23/07/2019

 27/08/2019

 24/09/2019

 MELBOURNE – SYDNEY  6N5D

 

1: TPHCM / Melbourne

2: Melbourne city tour 

3: Melbourne / Ballarat

4: Melbourne / Sydney / City tour

5: Sydney / Koala Park

6: Sydney / TPHCM

 35.800.000

 

tour du lich New Zealand

Khởi hành

Hành trình

Giá

 29/04/2019

 AUCKLAND – HAMILTON – ROTORUA 6N5D

 

1: TPHCM / Kuala Lumpur / Auckland  

2: Auckland / Hamilton

3: Hamilton / Matamata / Rotorua

4: Rotorua / Auckland

5: Auckland / Shopping / Kuala Lumpur

6: Kuala Lumpur / TPHCM

 39.800.000

Leave a reply

dang test